Skubkarregast

Skubkarregast
Gældsfængsel. En ejendommelig straf for de blandt Nyboders faste stok der af den ene eller anden grund havde været tiltalt, og som ikke kunne udrede sagens omkostninger. Afstraffelsen bestod i at den formastelige var lænket medens han arbejdede med fæstningsarbejde og opmudring af havnen. Skuffebarn: kassebarn, hittebarn, gamle betegnelser for vaisenhusbarn. I april 1771 indrettedes på Fødselsstiftelsen, en kasse hvori nyfødte børn kunne lægges til forsørgelse af det offentlige.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”